בחירת רישיון
התחברות

היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

בכל מקום בו התנועה נוסעת לאט.