מאגר שאלות תאוריה

היכן חלה חובה להאט את מהירות הרכב?

  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית.
  • באזור מיתון תנועה.
  • בנסיעה בדרך שאינה עירונית ושיש בה שטח הפרדה בנוי.
  • בנסיעה בדרכים ראשיות.

הסבר: בכל מקום בו התנועה נוסעת לאט.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה