מאגר שאלות תאוריה

איזה סוג רכב אין להעמיד או להשאיר עומד בדרך?

  • נתמך שנותק מתומך או גרור שנותק מגורר.
  • רכב עבודה.
  • רכב שאינו מצויד במערכת תאורה.
  • רכב חילוץ וגרירה.

הסבר: לפי קביעת התקנות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה