בחירת רישיון
התחברות

איזה סוג רכב אין להעמיד או להשאיר עומד בדרך?

לפי קביעת התקנות.