בחירת רישיון
התחברות

כיצד ניתן להקטין את הכוח של צנטריפוגלי הפועל על הרכב בעת הנסיעה?

כח צנטריפוגלי פועל מהמרכז החוצה ולכן כח זה קטן כשהמהירות קטנה.