בחירת רישיון
התחברות

מהי הודעת אי שימוש ברכב ("הורדה מהכביש")?

השבתת הרכב ע"י גורם מוסמך .