מאגר שאלות תאוריה

התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

  • על בלאי מכללי ההגה.
  • על יציבות הרכב ועל מהירות נסיעתו.
  • על כושר הבלימה של בלמי הרכב.
  • על מהירות הרכב ועל שחיקת הצמיגים.

הסבר: הרוח עשויה לטלטל את הרכב, להסיט אותו ולהאט את מהירות נסיעתו.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה