בחירת רישיון
התחברות

התנגדות הרוח לנסיעתו של הרכב משפיעה:

הרוח עשויה לטלטל את הרכב, להסיט אותו ולהאט את מהירות נסיעתו.