מאגר שאלות תאוריה

כיצד תגיב למראה שלפניך?

  • צפור לילדים והזהר אותם על התקרבותך, לבל ירדו אל הכביש ויסתכנו בפגיעה.
  • האט, עקוב אחר תנועת הילדים, בדוק במראות והתכונן לעצירה.
  • המשך בנסיעתך. הילדים לא יחצו את הכביש בהבחינם ברכב המתקרב אליהם.
  • הגבר את מהירות נסיעתך ועבור על פני הילדים, לפני שהם יחלו בחציית הכביש.

הסבר: במצב הזה ננקוט בכל אמצעי הזהירות

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה