בחירת רישיון
התחברות

כמה כלי רכב לפניך, על פי הסימנים המעידים?

נבדוק את הצל שמטיל הרכבים שלפני הרכב הכסוף. זה סימן מעיד על הימצאותם של עוד כלי רכב.

practiceimage