מאגר שאלות תאוריה

מה מספר הנוסעים המרבי שמותר להסיע ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-3,500 ק״ג ואינו בעל מרכב תקני להסעת נוסעים?

  • שישה נוסעים, מלבד הנוסעים לצד הנהג.
  • 11 נוסעים, כולל הנהג.
  • שמונה נוסעים, נוסף לנוסעים לצד הנהג.
  • שישה נוסעים, כולל הנוסעים לצד הנהג.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה