בחירת רישיון
התחברות

מה חייב הנהג לוודא תחילה, לפני הנהיגה ברכב שאינו מוכר לו?

שהנהג יודע לתפעל את מערכות הרכב.