בחירת רישיון
התחברות

כיצד תנהג על פי התמרור?

תמרור אזהרה על כביש הולך וצר לכן ננהג בימין ככל האפשר ובזהירות.

practiceimage