בחירת רישיון
התחברות

עד איזה רוחב כללי מותרת חריגה במטען לרכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר יותר מ-15,000 ק״ג?

לפי הוראת רשות הרישוי.