בחירת רישיון
התחברות

כיצד עליך לנהוג בהתקרבך לסימון על פני הדרך?

נבדוק אם בצומת תמרור עצור , רמזור אדום, או תמרור מתן זכות קדימה אם יש חובת עצירה , נעצור לפני הקו.

practiceimage