בחירת רישיון
התחברות

התאמת ההילוך הנכון ברכב בעל תיבת הילוכים ידנית חשובה:

לכל הילוך תחום המהירויות שלו ועל מנת שהרכב יסע במצב אידאלי יש להתאים את ההילוך למהירות הנסיעה