בחירת רישיון
התחברות

כדי לצמצם את השפעת הסינוור בעת נהיגה בחשכה רצוי:

שמשה לא נקייה יכולה להשפיע על סינוור הנהג.