בחירת רישיון
התחברות

האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?

בתוך העיר בלבד.