מאגר שאלות תאוריה

האם נהג מונית פטור מחובת חגירת חגורת בטיחות בנסיעה?

  • כן, אך הפטור חל בדרך בין-עירונית בלבד.
  • כן, אך רק בדרך עירונית כשיש נוסעים במונית.
  • כן, בתנאי שתמרור מורה על כך.
  • כן, אבל הפטור חל בדרך עירונית בלבד בלי קשר למספר הנוסעים במונית.

הסבר: בתוך העיר בלבד.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה