בחירת רישיון
התחברות

מהו "נתמך" על פי החוק:

לפי הגדרות רשות הרישוי.