מאגר שאלות תאוריה

מהו "נתמך" על פי החוק:

  • גרור כלשהו שחלקו האחורי ניתן לתמיכה על ידי תומך.
  • גרור מנועי הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על גורר.
  • רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב אחר
  • גרור הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.

הסבר: לפי הגדרות רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה