בחירת רישיון
התחברות

מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?

הכביש עשוי אספלט שבו מקדם החיכוך גבוה כל גורם שמשפיע על מקדם החיכוך יכול לגרום להחלקה.