מאגר שאלות תאוריה

מה הם הגורמים המשפיעים על החלקה של רכב?

  • כל הגורמים המונעים מגע ישיר בין הצמיג לכביש, כגון מים, שמן, בוץ, חצץ ועוד.
  • כל גורם המשפיע על ערנות הנהג.
  • גיל הרכב הגבוה.
  • תנאי הראות בדרך.

הסבר: הכביש עשוי אספלט שבו מקדם החיכוך גבוה כל גורם שמשפיע על מקדם החיכוך יכול לגרום להחלקה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה