מאגר שאלות תאוריה

האם חייבים להתקין מראה באופנוע?

  • כן, אבל רק באופנוע עם רכב צדי.
  • כן. החוק מחייב לפחות מראה אחת בכל סוגי האופנועים.
  • לא. אין הכרח שתהיה מראה, והדבר נתון לשיקול דעתו של הנהג.
  • רק בתלת-אופנוע.

הסבר: כן. כל רכב מנועי חייב במראות לרבות אופנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה