מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • היזהר! ירידה מסוכנת.
  • תן זכות קדימה לכל רכב בדרך.
  • שים לב, מצלמת מהירות לפניך.
  • מקום מסוכן שלגבי הסיכון בו לא נקבע תמרור מיוחד.

הסבר: מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מפורט סע לאט , בצד ימין ובזהירות.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה