בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

מקום מסוכן שלגביו לא נקבע תמרור מפורט סע לאט , בצד ימין ובזהירות.

practiceimage