מאגר שאלות תאוריה

עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

  • 2 מ"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 ס"מ פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 מ"מ, פרט לגלגל החילוף (רזרבי).
  • 2 ס"מ, לרבות גלגל החילוף (רזרבי).

הסבר: לפי הוראת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה