בחירת רישיון
התחברות

עומק החריצים של צמיג (פנאומטי-לחץ אוויר) הבא במגע עם הדרך, לא יפחת מ-:

לפי הוראת רשות הרישוי.

practiceimage