בחירת רישיון
התחברות

מהי הבלימה הנכונה באופנוע במהלך הרכיבה?

באופנוע הבלם הקידמי והאחורי הן יחידות נפרדות לכן יש צורך להפעיל את שתי המערכות ביחד.