מאגר שאלות תאוריה

מהי נעילת גלגלים ברכב?

  • סנדול אחד מגלגלי הרכב על ידי הרשות המוסמכת לכך על פי הוראות החוק.
  • הפסקת סיבוב גלגלי הרכב בעת הנסיעה בגלל בלימה חזקה ורצופה.
  • מניעת סיבוב גלגל הרכב בעת שחרור הברגים המחזיקים אותו.
  • הצמדת מתקן אל אחד מגלגלי הרכב כדי למנוע את תזוזתו בעת חנייה בירידה תלולה מאוד.

הסבר: נעילת גלגלים היא מצב שבו ברגע לחיצה חזקה על הבלם הגלגלים מפסיקים להסתובב בבת אחת אך הרכב ממשיך לנוע קדימה עד לעצירה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה