בחירת רישיון
התחברות

כיצד יש להוביל מטען ברכב שאין בו תא נהג נפרד?

המיטען אמור להיות מופרד מהנוסעים .