בחירת רישיון
התחברות

באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

על מנת לאפשר לאוטובוס להיכנס ולצאת מהתחנה בלי הפרעה