מאגר שאלות תאוריה

באיזה תחום מתחנת אוטובוס אסור להעמיד רכב?

  • בתחום של 12 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 12 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
  • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת אוטובוס ועד 20 מטרים אחרי התמרור, אלא אם סומן אחרת.
  • בתחום של 20 מטרים לפני תמרור תחנת האוטובוס בלבד.
  • בתחום של 20 מטרים אחרי תמרור תחנת האוטובוס בלבד.

הסבר: על מנת לאפשר לאוטובוס להיכנס ולצאת מהתחנה בלי הפרעה

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה