מאגר שאלות תאוריה

נהג המתקרב ברכבו לפסגה או למקום שבו שדה הראייה חסום:

  • יפעיל את ארבעת מחווני הכיוון (פנסי מצוקה), כדי להזהיר נהגים אחרים.
  • יאט את נסיעתו וייסע במהירות סבירה המתאימה לשדה הראייה.
  • יגביר את המהירות וייסע על השוליים.
  • ימשיך במהירות הנסיעה הרגילה.

הסבר: חובה להאט כי שדה הראיה מוגבל.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה