בחירת רישיון
התחברות

אתה מתכוון להתחיל בנסיעה לאחר עצירה או חנייה בצד הכביש. כיצד תנהג?

לאותת לכיוון היציאה ולבדוק אחורה שיש לנו אפשרות להשתלב בתנועה.

practiceimage