מאגר שאלות תאוריה

רישיון נהיגה דרגה B מתיר לנהוג:

  • באופנוע שהספק מנועו עד 14.6 כ"ס.
  • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 4,500 ק"ג.
  • ברכב נוסעים פרטי וברכב מסחרי שמשקלם הכולל המותר עד 3,500 ק"ג.
  • ברכב ציבורי, כולל אוטובוס זעיר ציבורי.

הסבר: לפי דרגות רשיונות הנהיגה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה