בחירת רישיון
התחברות

האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?

כן. שוטר רשאי לעכב עבריין תנועה.