מאגר שאלות תאוריה

האם שוטר רשאי לעכב נהג שעבר עבירה לעיניו, בלא צו?

  • רשאי, רק אם הנהג עבר עבירה שסיכנה עוברי דרך בפועל.
  • אינו רשאי בשום מקרה.
  • רשאי, אבל רק באישור שופט.
  • רשאי, אם הנהג אינו מוסר את שמו ומענו או אינו מציג את רישיונו כנדרש.

הסבר: כן. שוטר רשאי לעכב עבריין תנועה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה