בחירת רישיון
התחברות

כמה פטישים לניפוץ שמשות חייבים להיות באוטובוס?

באוטובוס חייבים להיות לפחות 2 פטישים לשבירת חלון.