מאגר שאלות תאוריה

מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

  • לשחרר שני אומים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את יתר האומים.
  • לשחרר מעט את האומים/הברגים, להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ולשחרר לגמרי את כל האומים /הברגים.
  • להרים את הרכב במגבה (ג'ק) ואחר כך לשחרר את האומים לגמרי.
  • לשחרר לגמרי את האומים ולהרים את הרכב במגבה (ג'ק).

הסבר: לפני הרמת הרכב משחררים קצת את האומים, לאחר מכן מרימים את הרכב, ומשחררים את כל האומים הנוספים.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה