בחירת רישיון
התחברות

מה סדר הפעולות הנכון של החלפת גלגל ברכב?

לפני הרמת הרכב משחררים קצת את האומים, לאחר מכן מרימים את הרכב, ומשחררים את כל האומים הנוספים.