בחירת רישיון
התחברות

בלם עזר (חנייה) משמש:

בלם העזר הוא בלם חירום ואפשר להשתמש בו כשבלם הרגל לא תקין אך רק כחירום.