מאגר שאלות תאוריה

האם מותר לנהג אוטובוס לעצור שלא בתחנה כדי להוריד מבקר כרטיסים?

  • מותר לעצור רק בתחנה שצוינה בקו השירות.
  • מותר, במקום שבו מותרת העצירה לכל סוגי כלי הרכב האחרים.
  • אסור. עליו לעצור רק בתחנה.
  • מותר, במקומות המיועדים לחניית אוטובוסים בלבד.

הסבר: לפי תקנות רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה