מאגר שאלות תאוריה

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

  • 6
  • 1
  • 7
  • 3

הסבר: שולי הדרך נמדדים מהקו הצהוב ועד לקצה הכביש.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה