בחירת רישיון
התחברות

באיור שלפניך רואים דרך רחבה. באיזה מספר מסומן בו שול הדרך?

שולי הדרך נמדדים מהקו הצהוב ועד לקצה הכביש.

practiceimage