מאגר שאלות תאוריה

מה פירוש התמרור?

  • הכניסה אסורה לכל רכב שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה אסורה לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לרכב מנועי מסחרי שמשקלו הכולל המותר גבוה יותר מן המשקל הרשום בתמרור.
  • הכניסה מותרת לכל רכב מנועי.

הסבר: תמרור שאוסר על כניסת רכב שמשקלו מעל המשקל הרשום

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה