בחירת רישיון
התחברות

מה פירוש התמרור?

תמרור שאוסר על כניסת רכב שמשקלו מעל המשקל הרשום

practiceimage