מאגר שאלות תאוריה

האם מלווה של "נוהג חדש" רשאי להיות תחת השפעת אלכוהול?

  • רשאי. מלווה של נוהג חדש אינו נוהג ברכב ולכן אין חשיבות לשאלת שכרותו.
  • לא. אדם הנתון תחת השפעת אלכוהול אינו רשאי להיות מלווה של נוהג חדש.
  • רשאי, ובלבד שחלפה שעה אחת מסיום שתיית המשקה.
  • כן, אם מלאו לו יותר מ-26 שנים.

הסבר: לא . רואים במלווה אחראי על הרכב והוא נהג לכל דבר.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה