בחירת רישיון
התחברות

האם מלווה של "נוהג חדש" רשאי להיות תחת השפעת אלכוהול?

לא . רואים במלווה אחראי על הרכב והוא נהג לכל דבר.