בחירת רישיון
התחברות

לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

אנסה לבלום עם בלם העזר. בלם העזר היא מערכת נפרדת מבלם הרגל והסבירות ששניהם לא יעבדו נמוכה.