מאגר שאלות תאוריה

לחצת על דוושת הבלם ואתה מרגיש שבלם השרות (הרגל) אינו פועל. מה תעשה?

  • תנסה לבלום על ידי לחיצה על דוושת המצמד.
  • תנסה לבלום בעזרת בלם עזר (חנייה).
  • תפעיל את הצופר ותדליק את האורות כדי להזהיר את הנהג הנמצא לפניך.
  • תסובב מהר את ההגה ימינה כדי לבלום את הרכב על ידי שינוי כיוון הגלגלים.

הסבר: אנסה לבלום עם בלם העזר. בלם העזר היא מערכת נפרדת מבלם הרגל והסבירות ששניהם לא יעבדו נמוכה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה