מאגר שאלות תאוריה

על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:

  • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו האחורי של הגרור.
  • בלוחיות זיהוי שגודלן כפול מגודל לוחיות הזיהוי הרגילות.
  • ב"לוחית זיהוי נוספת" שתותקן בחלקו הקדמי של הגרור.
  • גרור במשקל זה אינו חייב כלל בלוחיות זיהוי.

הסבר: לפי קביעת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה