בחירת רישיון
התחברות

על פי החוק, גרור שמשקלו הכולל המותר יותר מ-4,000 ק"ג חייב:

לפי קביעת רשות הרישוי.