מאגר שאלות תאוריה

באיזה סוג של כביש חלה חובה להשתמש בצדו הימני הקיצוני?

  • רק בכביש חד-סטרי.
  • רק בכביש שאינו עירוני.
  • רק בכביש דו-סטרי.
  • בכל כביש.

הסבר: בכל כביש, בין אם הוא חד או דו סטרי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה