בחירת רישיון
התחברות

"אוטובוס פרטי" הוא:

אוטובוס שאינו עונה על הדרישות של רכב ציבורי.