מאגר שאלות תאוריה

החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

  • כל התשובות לא נכונות.
  • כשהאורות ברכב אינם תקינים.
  • ללא מגבים כלל.
  • בצמיגים שעומק חריציהם פחות ממ"מ אחד.

הסבר: אין לנסוע ברכב שאורותיו לא תקינים אפילו בקיץ, כנ"ל מגבים וצמיגים שחוקים לכן אף תשובה לא נכונה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה