בחירת רישיון
התחברות

החוק מתיר לנסוע בשעות היום בקיץ:

אין לנסוע ברכב שאורותיו לא תקינים אפילו בקיץ, כנ"ל מגבים וצמיגים שחוקים לכן אף תשובה לא נכונה.