מאגר שאלות תאוריה

איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

  • שניהם אינם חונים על פי הנדרש בחוק.
  • הרכב החונה כשמעבר החצייה לפניו.
  • הרכב החונה כשמעבר החצייה אחריו.
  • שני כלי הרכב חונים כחוק.

הסבר: הרכב האפור. אין לחנות 20 מטר לפני מעבר החציה.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה