בחירת רישיון
התחברות

איזה מכלי הרכב הנראים בתמונה אינו חונה נכון?

הרכב האפור. אין לחנות 20 מטר לפני מעבר החציה.

practiceimage