בחירת רישיון
התחברות

נכנסת לרכב. מה עליך לעשות תחילה, לפני התחלת הנסיעה?

בלם העזר הוא האחרון שאנו מנתקים לפני תחילת נסיעה קודם כל יש לכוון מושב, מראות,בדיקה ורק כשאנו מוכנים לתזוזה לנתק בלם יד.