בחירת רישיון
התחברות

לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב למונית:

רכב יכול לשמש כמונית עד 12 שנים.לאחר תקופה זו לא יחודש לו הרשיון.