מאגר שאלות תאוריה

לא יינתן ולא יחודש רישיון רכב למונית:

  • בתום 12 שנים משנת ייצורה.
  • בתום ארבע שנים משנת ייצורה.
  • בתום עשר שנים משנת ייצורה.
  • בתום שמונה שנים משנת ייצורה.

הסבר: רכב יכול לשמש כמונית עד 12 שנים.לאחר תקופה זו לא יחודש לו הרשיון.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה