בחירת רישיון
התחברות

מהו "גרור" על פי החוק:

גרור הוא רכב לא מנועי נגרר