מאגר שאלות תאוריה

מהו "גרור" על פי החוק:

  • רכב שאינו מנועי, המיועד להיגרר על ידי רכב מנועי מאחוריו.
  • גרור מנועי הבנוי כך שחלקו הקדמי נח על תומך.
  • רכב שהתקלקל בדרך ונגרר על ידי רכב אחר לחילוצו.
  • רכב מנועי המיועד לפי מבנהו להיגרר על ידי רכב אחר מאחוריו.

הסבר: גרור הוא רכב לא מנועי נגרר

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה