בחירת רישיון
התחברות

כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

בדיקה הקפית של מצב התנועה גם מלפנים וגם מאחור.