מאגר שאלות תאוריה

כיצד נמנע סכנה בעת התחלת הנסיעה?

  • על ידי הסתכלות נכונה על הדרך והתנועה בה, עוד לפני התזוזה מהמקום.
  • על ידי נסיעה מהירה אחורנית.
  • על ידי יציאה בנסיעה מהירה והשתלבות זריזה בתנועה.
  • על ידי איתות מיד עם תחילת הנסיעה.

הסבר: בדיקה הקפית של מצב התנועה גם מלפנים וגם מאחור.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה