מאגר שאלות תאוריה

האם חובה לחבוש קסדה בנהיגה בטרקטורון?

  • חובה לחבוש קסדה בכביש בלבד.
  • כן. חובה על הנוהג ועל כל נוסע לחבוש קסדה בעת הנהיגה.
  • לא, אין חובה לחבוש קסדה.
  • חובה לחבוש קסדה כשאין מסגרת בטיחות בטרקטורון.

הסבר: חובה. טרקטורון משול לאופנוע.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה