בחירת רישיון
התחברות

כיצד תפעל לוודא נסיעה בטוחה במורד תלול ממושך?

לשלב להילוך נמוך על מנת לנצל את המנוע לבלימה.