בחירת רישיון
התחברות

הגדר ״רכב מחובר״:

רכב מחובר הוא רכב שמחובר אליו גרור