מאגר שאלות תאוריה

מהו מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג של אוטובוס זעיר שברשותו רישיון נהיגה למונית?

  • עד שבעה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.
  • כמספר מקומות הישיבה במונית.
  • עד 16 נוסעים, מלבד הנהג.
  • עד שמונה נוסעים ועוד שני ילדים עד גיל חמש.

הסבר: לפי דרישת רשות הרישוי.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה