בחירת רישיון
התחברות

מהו מספר הנוסעים המרבי שרשאי להסיע נהג של אוטובוס זעיר שברשותו רישיון נהיגה למונית?

לפי דרישת רשות הרישוי.