בחירת רישיון
התחברות

אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:

אין לעבור קו הפרדה רציף לכן העקיפה תתבצע מבךי לעבור את קו הפרדה הרציף.