מאגר שאלות תאוריה

אתה נוסע מאחורי רכב אטי בכביש ומשמאלך מסומן קו הפרדה רצוף כפול בצבע לבן:

  • מותר לך לעקוף, בתנאי שלא תחצה את קו ההפרדה הרצוף.
  • מותר לך לעקוף אפילו משמאל לקו הרצוף, אלא אם כן יש תמרור מיוחד האוסר זאת.
  • מותר לך לעקוף רק אם הרכב האטי הוא רכב לא מנועי.
  • מותר לך לעקוף ולחצות את הקו הרצוף אם הרכב נוסע לאט במשך זמן רב.

הסבר: אין לעבור קו הפרדה רציף לכן העקיפה תתבצע מבךי לעבור את קו הפרדה הרציף.

מצא מורה נהיגה

אנחנו באפליקציה